Fornborgen i Älvängen

Fornborgen i Älvängen. Götaälvdalen var under äldre stenåldern (10 000-4 000 år f Kr) en havsvik. Läget vid Ranneberget i Älvängen var idealiskt. Här gav marken rik skörd, vattnet goda fiskefångster och skogarna jaktlycka. Spår finns ännu kvar av bosättningarna vid det som en gång var strandkant.

Fornborgen i Älvängen

Under järnålder och vikingatid (ca 500 f.v.t.-1050 e.v.t) var det oroliga tider i Götaälvdalen. Älven var den viktigaste handelsvägen mellan skogarna i inlandet och rikena på andra sidan haven. Skeppstransporter på Göta älv kunde ge rikedom och makt och många var beredda att kämpa om det. De bofasta byggde egna skepp och satte upp försvarsverk mot angripare.

Fornborgen i Älvängen

Rannebergets fornborg tros ha kontrollerar infarten till Grönån. Inne i Grönådalen finns ytterligare två fornborgar som skyddar ingången i Grönådalen från inlandet, Angertuvan och Rapungaberget. Från Rannebergets fornborg ser man fornborgen på Marieberg nedströms i Älven och man ser även Aleklättens fornborg varifrån man har koll på hela älvmynningsområdet. Ranneberget ligger nära fyndplatsen för Äskekärrskeppet. Rannebergets fornborg är en av ett tjugotal i Götaälvdalen.

Läs mer här

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *