Fornborgen i Älvängen

Fornborgen i Älvängen. Götaälvdalen var under äldre stenåldern (10 000-4 000 år f Kr) en havsvik. Läget vid Ranneberget i Älvängen var idealiskt. Här gav marken rik skörd, vattnet goda fiskefångster och skogarna jaktlycka. Spår finns ännu kvar av bosättningarna vid det som en gång var strandkant. Under järnålder och vikingatid (ca 500 f.v.t.-1050 e.v.t) var …